Zásilky doručujeme také

prostřednictvím


Partnerské stránky

Systémy plošného ozvučení

Evakuační zvukové systémy


» Mýty a fakta o LED
Mýty a fakta o LED světelných zdrojích

Na různých internetových stránkách se vyskytuje mnoho faktů, které jsou mírně řečeno ovlivněny snahou o co nejlepší charakteristiku nabízených výrobků a mnohdy svědčí i o tom, že jejich autoři asi příliš ve škole neposlouchali, protože některá tvrzení přímo odporují fyzikálním zákonům. Proto se zde pokusíme odpovědět na některé mýty o LED světelných zdrojích s co největší věcností a přesností, aniž bychom se snažili vylepšit výsledný obraz námi nabízených produktů.

LED zdroje jsou příliš drahé a nevyplatí se

OPAK JE PRAVDOU LED světelné zdroje dokáží oproti klasické žárovce uspořit až 80 % spotřeby, u některých typů LED žárovek je to dokonce až 93 %. Návratnost investice do dražšího LED osvětlení je závislá na typu zdroje, průměrné délce svícení za den, počtu dnů v roce kdy se svítí a samozřejmě a v prvé řadě na ceně elektrické energie.

Vzhledem k tomu, že tyto výše uvedené proměnné se mohou velmi lišit případ od případu, je pro Vás na těchto stránkách připravena kalkulačka úspor pomocí které můžete spočítat jak roční úspory za elektrickou energii, tak návratnost vložené investice.

Je jasné, že návratnost je tím kratší, čím déle se denně s LED světelnými zdroji svítí a čím je elektrická energie dražší. Zvláště pak u položky elektrické energie nelze do budoucna očekávat nějaké razantní zlevnění, spíše naopak. Je těžké odhadnout trendy vývoje ceny energií, ale pokud se týká nákladů za distribuci a podporu obnovitelných zdrojů, lze vzhledem k známým problémům v přenosové soustavě a s fotovoltaickými elektrárnami očekávat podstatných nárůst ceny. Z tohoto pohledu se pak investice do LED svícení jeví jako výhoda do budoucnosti.

U LED světelných zdrojů brzy klesá svítivost

NENÍ PRAVDOU,  jak tvrdí některé zdroje na internetu, že svítivost LED žárovek neklesá. Z fyzikálního principu konstrukce LED diod, nebo v dnešní době již LED čipů, lze očekávat pozvolný pokles svítivosti těchto základních prvků LED světelných zdrojů. Ovšem dnešní moderní technologie výroby LED čipů u renomovaných výrobců – obecně nejlepší čipy vyrábí Epistar, Samsung a Cree - zaručují, že tato vlastnost má velmi mírně klesající charakteristiku. Navíc tento parametr je u kvalitních výrobců světelných zdrojů zahrnut do parametru životnosti metodou B50L70 – viz samostatný článek životnost LED

Přes uváděnou životnost se LED zdroje brzy porouchají

Vzhledem k tomu, že tento parametr vzbuzuje největší nedůvěru potenciálních zákazníku při rozhodování o investicích do LED svícení, rozhodli jsme se této problematice věnovat samostatný článek - životnost LED . Zde se pouze omezíme na některá důležitá fakta. Je bohužel pravdou, že i mnozí renomovaní výrobci na svých produktech uvádějí u tohoto parametru zavádějící údaje, jen aby podpořili dojem o výjimečnosti své produktu.

Parametr životnosti je nutno chápat jako statistickou hodnotu měřenou na mnoha vzorcích a není tedy pravdou, že každý výrobek musí splnit uváděnou hodnotu životnosti, a nesplnění tohoto parametru není důvodem reklamace. Parametr životnosti musí být uváděn v hodinách. Jakékoliv jiné údaje jako 25 let jsou naprosto zavádějící, protože životností se rozumí počet provozních hodin zdroje, po kterou bude výrobek pracovat spolehlivě. U renomovaných výrobců je tento parametr stanovován metodou B50L70 – viz životnost LED.

V průmyslu LED existuje shoda ohledně životnosti LED diod/čipů: Za optimálních provozních podmínek dochází u kvalitních LED diod k útlumu světla okolo 30% při 50 000 hodinách provozu (samotná životnost kvalitních LED je mnohem delší, okolo 80 000 provozních hodin), a když produkce světla LED klesne pod těchto 30%, produktivita zdroje světla se považuje za neuspokojivou.. Rovněž tak se považuje za hraniční hodnotu fakt, že z původního počtu LED přestane svítit 50% zdrojů.

Z tohoto vyjádření se odvozuje široce rozšířená avšak chybná interpretace, že životnost LED svítidel tak je 50 000 hodin a více. Pravdou avšak je, že LED svítidlo se skládá také z jiných součástí, jejichž životnost může být nižší.

V praxi, jakékoliv svítidlo LED obsahuje jednak již známé světlo emitující diody (LED) a řadu elektronických součástí (zdroj napájení a stabilizace proudu) obecně označované jako zdrojová jednotka či driver. Driver má životnost podstatně nižší než je životnost LED čipů. Životnost této součástky je limitována, navzdory použití těch nejkvalitnějších komponentů, vypařováním elektrolytického kondensátoru uvnitř zdrojové jednotky. Tato životnost je velmi závislá na provozní teplotě driveru, resp. jeho komponent. Podle norem pro světelné zdroje nesmí být teplota kondensátorů větší než 105°C – tato hodnota se měří při certifikacích. Tato teplota je však již blíží mezní hodnotě vysokoteplotních elektrolytických kondensátorů. Je tedy jasné, že pokud nedojde k zásadního průlomu v celé této průmyslové technologii, existuje pouze možnost snižovaní pracovní teploty driveru a tím i kondensátorů a tím snížení namáhání těchto komponent. Proto většina kvalitních LED svítidel má také chladič, jehož primární funkce spočívá v odvodu tepla a v ochraně citlivých součástí. Robustní hliníková kostra chladiče poskytuje, kromě odvodu tepla, také strukturální pevnost LED zdroje.

Kvůli instalaci LED zdrojů je nutné vyměnit kompletní svítidla

Měnit svítidla ve valné většině případů NENÍ TŘEBA. LED světelní zdroje jsou vyráběny se stejnými paticemi (E27, E14 apod.) i pokud možno rozměry jako klasické světelné zdroje.

Vypínání a zapínání výrazně zkracuje životnost

NAOPAK tato vlastnost je naprostou výhodou LED světelných zdrojů. Současné typy LED světelných zdrojů jsou testovány většinou na 500 000 vypnutí a zapnutí, takže jsou vhodné pro běžný provoz v domácnostech i komerčních, či průmyslových prostorách..

LED zdroje pomalu nabíhají na plný výkon

OPAK JE PRAVDOU LED světelné zdroje svítí na 100 % okamžitě bez jakékoliv prodlevy. Což je jejich nespornou výhodou oproti úsporným zářivkám, kde náběh na 100 % výkon může trvá typicky min 30 sec.

LED žárovky nelze ztlumovat

Na trhu existují i typy LED světelných zdrojů, které se dají bez problému ztlumovat, aniž by je to poškozovalo.

LED světelné zdroje se nezahřívají

OMYL! LED světelní zdroje se zahřívají, sice ne tak extrémně jako vláknové žárovky, ale některé modely LED žárovek po delším svícení také neudržíte v ruce. Je to jeden z nejčastějších mýtů a přitom se jedná o problém, který přímo souvisí s životností LED žárovek resp. SMD nebo DIP čipů.

Právě kvalita pasivního chlazení a použití materiálů ze kterých je LED zdroj vyroben určují životnost – viz výše. Proto je třeba při výběru LED žárovky pozorně koukat na způsob chlazení. Nejčastější jsou tzv. mřížky, které umožňují vzduchu volně proudit kolem čipů a efektivně je tak chladit resp. odvádět teplo, u jiných (zejména slabších - cca do 3W) žárovek stačí pouze "dírky" v plastovém těle, nebo použití materiálu, který dokáže efektivně odvádět teplo. Toto vše znamená, že životnost dnešních LED zdrojů se jen odráží od toho jak kvalitně dokážeme LED zdroje (provedením jejich konstrukce) chladit

V úsporných a LED žárovkách jsou jedovaté látky

NEJSOU LED světelní zdroje neobsahují žádné toxické látky a lze je recyklovat běžným způsobem jako standardní elektroodpad.

LED světla svítí pouze studeným bílým světlem

NENÍ TOMU TAK Dnešní moderní LED světelné zdroje se vyrábějí se stejnou barvou světla jako klasické fluorescenční nebo úsporné zářivky. Tedy jak v barvě od 2 700 Kelvinů (teplé bílé světlo srovnatelné s barvou klasické žárovky), přes 4000-5000 Kelvinů (denní světlo) až po 6000-6500 Kelvinů (studené bílé světlo).