Zásilky doručujeme také

prostřednictvím


Partnerské stránky

Systémy plošného ozvučení

Evakuační zvukové systémy


» Životnost LED
Životnost LED světelných zdrojů

Tento jednoznačně nejdiskutovanější parametr LED světelných zdrojů vyvolává celé spektrum názorů. Ať už ty, které tvrdí, že LED světelné zdroje nic nevydrží a je škoda peněz do nich investovat, až po zcela opačné, které prohlašují že LED zdroje jsou téměř nezničitelné.

Této situaci nahrávají i mnozí renomovaní výrobci, kteří si nenechají ujít možnost zdůraznit jakoukoliv dobrou vlastnost. Na obalech a v prospektech se dozvíme, že ta a ta LED žárovka má životnost 25 000 hodin či 40 000 hodin a případně i více. Či dokonce, že životnost je 25 let. Jelikož k těmto údajům nebývá poskytnuto žádné další vysvětlení, potencionální zákazníci tuto hodnotu interpretují po svém – LED světelný zdroj musí svítit minimálně udanou dobu. To je ovšem velký omyl a proto následující řádky poskytují pokud možno co nejobjektivnější pohled na tuto vlastnost LED zdrojů

Co vlastně znamená "životnost" či jinak "střední doba života"?

V první řadě je nutné zdůraznit, že tento parametr vyjadřuje počet provozních hodin. Jakýkoliv jiný údaj, jako třeba roky, je naprosto zavádějící. Nejčastěji používanou definicí, kterou používá řada výrobců zdrojů světla a i když se to nikde nedočteme, je tzv. B50L70. Rozklíčováním této zkratky se dozvíme, že po udané době (vyjádřené v provozních hodinách) musí pracovat z původního počtu pouze 50 % zdrojů světla, přičemž jejich světelný tok bude mít hodnotu 70 % původního světelného toku. Z této definice jasně plyne, že ne všechny, ale jen polovina světelných zdrojů bude po uvedené době stále funkčních! Dále je třeba si uvědomit, že měření probíhá statistickou metodou z velkého počtu světelných zdrojů a není tedy pravdou, že u dvou shodných LED světelných zdrojů, bude po udané době jeden funkční a druhý nefunkční.

Co vlastně ovlivňuje životnost LED světelných zdrojů ?

Faktorem, který přímo ovlivňuje životnost LED světelných zdrojů, jsou použité LED čipy. Zde jde vývoj neustále dopředu a dnešní SMD čipy od předních firem zabývajících se výrobou LED čipů (Epistar, Samsung, Cree,) dosahují velmi slušných parametrů z hlediska svítivosti, ale hlavně mají velmi dobrý odvod tepla, které vzniká při provozu LED čipu. Tím se zvyšuje jejich životnost.

Na životnost LED zdrojů světla mají ale vliv nejen použité LED čipy, ale též mnoho dalších elektronických součástek. Standardní LED diody totiž nelze připojit přímo na síťové napětí a obsahují tedy napájecí zdroj, nebol-li "driver". Ze všech použitých součástek budou mít největší vliv na životnost v driveru použité elektrolytické kondensátory. Tyto drivery jsou obvykle zabudovány v těle LED světelného zdroje a proto jsou vystaveny vyšším teplotám. Z tohoto důvodu dobří výrobci osazují v zapojeních kvalitní elektrolytické kondensátory s vyšší teplotní odolností. Podle norem pro světelné zdroje nesmí být teplota kondensátorů větší než 105° C – tato hodnota se měří při certifikacích. Tato teplota se však již blíží mezní hodnotě vysokoteplotních elektrolytických kondensátorů. Je tedy jasné, že pokud nedojde k zásadního průlomu v celé této průmyslové technologii, existuje pouze možnost snižovaní pracovní teploty driveru a tím i kondensátorů a tím snížení namáhání těchto komponent.

Tím základním co ovlivňuje životnost LED zdrojů kromě kvalitních součástek je tedy chlazení. To je také důvod proč, všechny LED světelné zdroje mají na svém těle poměrně masivní kovové chladiče. Výjimku tvoří LED zdroje s příkonem do 3 W, kde vhodná konstrukce zdroje stačí vznikající teplo vyzářit povrchem. Platí pravidlo, že čím má LED zdroj větší příkon, tím by měl mít větší plochu, která bude zodpovědná za vyzařování tepla. Většinou jde o hliníkový blok s různě tvarovanými žebry a tento prvek je tedy nezbytnou součástí LED světelných zdrojů.

Platí zásada, že očekávaný výnos je omezen nejvíce limitním faktorem a pouze náprava tohoto faktoru může zvýšit konečný výnos. Jinými slovy, životnost jakéhokoliv svítidla je v praxi limitována životností součástky s nejkratším životním cyklem. U LED světelných zdrojů jsou těmito součástkami elektrolytické kondensátory v driveru. Čím lepší chlazení – resp. přenos tepla z desky driveru na chladič, tím nižší pracovní teplota desky driveru a tím také nižší pracovní teplota použitých elektrolytických kondensátorů a tím také delší životnost driveru a celého LED světelného zdroje. Ovšem i zde má snaha konstruktérů své limity a proto se vývoj v oblasti LED světelných zdrojů zaměřuje na vývoj takových LED čipů, které nevyžadují driver. To vede k průlomu do oblasti životnosti těchto zdrojů a způsobí razantní zvýšení tohoto základního parametru.